Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Szanowni Państwo !
Od dnia 30.04.2022 r. odwiedziny w naszym Domu możliwe są bez wcześniejszego , telefonicznego umawiania się .
Serdecznie zapraszamy  do odwiedzania naszych Mieszkańców codziennie w godzinach 9.30 -12.00 oraz 14.00 -18.00

Informujemy także,
że możliwy jest kontakt telefoniczny z naszymi Mieszkańcami pod numerami :

I piętro    573   358  706
II piętro   516  160  709
III piętro  571  343  684

**************************************************************************************************************************************************************

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka przeznaczona dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych (mężczyzn i kobiet), wymagających całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb. Umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny w Domu sprawuje Dyrektor, który kieruje pracą.

Dom zapewnia Mieszkańcom warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia. Jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, posiada klatkę schodową ewakuacyjną i dwie windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter zajmują pomieszczenia administracyjne, kuchnia, stołówka i pralnia, a w przewiązce Domu znajduje się świetlica „Kuźnia”, która wykorzystywana jest do aktywności w ramach terapii zajęciowej oraz przy okazji imprez okolicznościowych.  

W wyposażeniu Domu znajduje się również dyżurka pielęgniarek, pokój zabiegowy, pokój psychologa, sala terapii zajęciowej, pokój gościnny, dwie izolatki, pralnia, kawiarnia połączona z kącikiem czytelniczym, gabinet fryzjerski i krawcowej, sala rehabilitacji oraz kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta. Mieszkańcy otoczeni są troskliwą opieką przez profesjonalny personel z wieloletnim doświadczeniem.