Strona Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 w Krakowie obecnie funkcjonuje pod adresem: