Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Ważny komunikat !!!

Szanowni Państwo

Od dnia 22 lutego 2021 r. Mieszkańcy naszego Domu mogą być odwiedzani zgodnie z Procedurą Odwiedzin zamieszoną w zakładce Aktualności. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Nimi  pod numerem przypisanym piętru, które zamieszkują.

I piętro  573  358  706
II piętro  516  160  709
III piętro  571  343  684

Możliwy jest również kontakt przez komunikatory. Celem ustalenia szczególnych, dogodnych dla Państwa form kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi pracownikami socjalnymi: P. Jolą, P. Marzanną lub P. Anią, które są dostępne pod numerem telefonu 12 653 22 47 wew. 13. w dni robocze od 7.30 – 15.30 lub pod numery podane powyżej. Istnieje również możliwość dostarczania paczek dla osób bliskich za pośrednictwem Portierni.

Ponadto lekarz udziela informacji dot. stanu zdrowia Mieszkańców w poniedziałki  w  godzinach 10.00-11.00  poprzez numer do dyżurki pielęgniarskiej tj. 12 653 22 47 wew. 34.

**************************************************************************************************************************************************************

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka przeznaczona dla 130 osób przewlekle somatycznie chorych (mężczyzn i kobiet), wymagających całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb. Umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny w Domu sprawuje Dyrektor, który kieruje pracą.

Dom zapewnia Mieszkańcom warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia. Jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, posiada klatkę schodową ewakuacyjną i dwie windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter zajmują pomieszczenia administracyjne, kuchnia, stołówka i pralnia, a w przewiązce Domu znajduje się świetlica „Kuźnia”, która wykorzystywana jest do aktywności w ramach terapii zajęciowej oraz przy okazji imprez okolicznościowych.  

W wyposażeniu Domu znajduje się również dyżurka pielęgniarek, pokój zabiegowy, pokój psychologa, sala terapii zajęciowej, pokój gościnny, dwie izolatki, pralnia, kawiarnia połączona z kącikiem czytelniczym, gabinet fryzjerski i krawcowej, sala rehabilitacji oraz kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta. Mieszkańcy otoczeni są troskliwą opieką przez profesjonalny personel z wieloletnim doświadczeniem.