Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” to kolejny konkurs, w ramach którego Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 w Krakowie uzyskał dofinansowanie. Projekt umożliwia zakupienie dodatkowych środków ochrony osobistej dla personelu zajmującego się mieszkańcami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej, zakup potrzebnych środków do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach użytkowych Domu, a także dodatkowe wynagrodzenia zaangażowania i pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Grant nr COVID.19.61.2020 o wartości 63 287,87 zł jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.